Hotline     Hà Nội: 0936.091.066       Các tỉnh thành: 0904.183.097 

Danh sách menu

A+ A A-

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội

Đánh giá
(1 Vote)
Chia sẻ

Ngày 24/01/2015 thi công trần thạch cao nhà cô Lan nhà số 47, hẻm 154/101 ngõ 296 Phố Minh Khai, Hà Nội

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-01

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 01

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-02

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 02

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-03

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 03

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-04

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 04

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-05

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 05

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-06

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 06

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-07

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 07

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-08

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 08

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-09

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 09

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-10

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 10

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-11

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 11

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-12

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 12

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-13

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 13

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-14

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 14

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-15

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 15

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-16

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 16

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-17

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 17

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-18

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 18

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-19

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 19

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-20

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 20

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-21

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 21

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-22

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 22

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-23

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 23

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-24

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 24

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-25

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 25

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-26

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 26

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-27

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 27

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-28

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 28

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-29

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 29

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-30

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-31

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 30

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-32

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 31

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-33

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 32

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-34

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 33

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-35

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 34

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-36

Trần thạch cao đẹp nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 35

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-37

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 36

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-38

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 37

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-39

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 38

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-40

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 39

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-41

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 40

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-42

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 41

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-43

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 42

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-44

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 43

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-45

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 44

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-46

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 45

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-47

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 46

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-48

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 47

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-49

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 48

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-50

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 49

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-51

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 50

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-52

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 51

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-hem-154-101-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-54

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 52

Sửa lần cuối: Thứ sáu, 23 Tháng 1 2015 09:23

Các dự án thực tế được cập nhật liên tục - Là sự kiểm chứng tốt nhất với khách hàng.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NHÀ THỜ HỌ

thiet ke va thi cong nha tho ho chuan phong thuy

Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng - Được nhiều đơn vị, tổ chức kiểm chứng

Trần thạch cao giải thường cúp vàng

Gần 20 năm qua, sản phẩm, dịch vụ của Vietnamarch luôn được khách hàng đánh giá cao, tin tưởng lựa chọn là đơn vị vàng để hợp tác, đó cũng là động lực để chúng tôi ngày một cố gắng mang lại những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Trong năm 2016 này Vietnamarch có nhiều đổi mới trong bộ máy làm việc cũng như quy trình làm việc ngày một chuyên nghiệp hơn để ngày càng nhiều khách hàng có thể biết và sử dụng dịch vụ hoàn hảo của chúng tôi.

Tại Hà Nội, Vietnamarch tự hào nhiều năm liên tiếp được vinh dự tham gia các lễ tôn vinh trao giải bình chọn là Sản phẩm vàng, dịch vụ vàng Việt Nam.

Báo giá vật tư thạch cao, thi công tran thach cao và tư vấn miễn phí quý khách vui lòng gọi 0936.091.066 (24/7)

Tran thach cao Vietnamarch - Tuyển dụng thợ thi công trần thạch cao

Bộ sưu tập ghế sofa VNA

bao-gia-den-led