Hotline     Hà Nội: 0936.091.066       Các tỉnh thành: 0904.183.097 

Tìm kiếm

Danh sách menu

A+ A A-

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội

Đánh giá
(1 Vote)
Chia sẻ

Ngày 28/01/2015, đội thợ chúng tôi thi công những công đoạn cuối cùng hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-01

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 01

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-02

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 02

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-03

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 03

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-04

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 04

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-05

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 05

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-06

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 06

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-07

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 07

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-08

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 08

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-09

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 09

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-10

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 10

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-11

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 11

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-12

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 12

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-13

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 13

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-14

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 14

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-15

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 15

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-16

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 16

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-17

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 17

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-18

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 18

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-19

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 19

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-20

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 20

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-21

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 21

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-22

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 22

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-23

Hoàn thiện trần thạch cao đẹp nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 23

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-24

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 24

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-25

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 25

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-26

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 26

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-27

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 27

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-28

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 28

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-29

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 29

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-30

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 30

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-31

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 31

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-32

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 32

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-33

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 33

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-34

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 34

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-35

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 35

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-36

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 36

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-37

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 37

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-38

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 38

hoan-thien-tran-thach-cao-nha-co-hanh-so-2-172-de-la-thanh-ha-noi-40

Hoàn thiện trần thạch cao nhà cô Hạnh, Số 2/172 Đê La Thành, Hà Nội 40

Mọi chi tiết về thiết kế nội thất, mẫu trần thạch cao, vật tư thạch cao, thiết kế và thi công trần thạch cao, Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH VIETNAMARCH

Địa chỉ:          Số 61 Nguyễn Xiển, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Website:        www.vietnamarch.com.vn - www.tranthachcaohanoi.vn

Email:            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sửa lần cuối: Tuesday, 13 December 2016 09:45

Các dự án thực tế được cập nhật liên tục - Là sự kiểm chứng tốt nhất với khách hàng.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NHÀ THỜ HỌ

thiet ke va thi cong nha tho ho chuan phong thuy

Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng - Được nhiều đơn vị, tổ chức kiểm chứng

Trần thạch cao giải thường cúp vàng

Gần 20 năm qua, sản phẩm, dịch vụ của Vietnamarch luôn được khách hàng đánh giá cao, tin tưởng lựa chọn là đơn vị vàng để hợp tác, đó cũng là động lực để chúng tôi ngày một cố gắng mang lại những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Trong năm 2016 này Vietnamarch có nhiều đổi mới trong bộ máy làm việc cũng như quy trình làm việc ngày một chuyên nghiệp hơn để ngày càng nhiều khách hàng có thể biết và sử dụng dịch vụ hoàn hảo của chúng tôi.

Tại Hà Nội, Vietnamarch tự hào nhiều năm liên tiếp được vinh dự tham gia các lễ tôn vinh trao giải bình chọn là Sản phẩm vàng, dịch vụ vàng Việt Nam.

Báo giá vật tư thạch cao, thi công tran thach cao và tư vấn miễn phí quý khách vui lòng gọi 0936.091.066 (24/7)

Tran thach cao Vietnamarch - Tuyển dụng thợ thi công trần thạch cao

Bộ sưu tập ghế sofa VNA

bao-gia-den-led