Logo
Print this page

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Đánh giá
(1 Vote)
Chia sẻ

Ngày 09/02/2015, Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-01

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 01

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-02

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 02

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-03

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 03

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-04

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 04

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-05

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 05

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-06

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 06

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-07

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 07

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-08

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 08

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-09

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 09

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-10

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 10

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-11

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 11

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-12

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 12

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-13

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 13

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-14

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 14

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-15

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 15

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-16

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-17

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 16

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-18

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 17

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-19

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 18

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-20

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 19

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-21

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 20

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-22

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 21

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-23

 Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 22

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-24

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 23

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-25

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 24

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-26

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 25

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-27

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 26

thi-cong-tran-thach-cao-showroom-tai-so-81-nguyen-van-cu-long-bien-ha-noi-28

Thi công trần thạch cao showroom tại số 81 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 27

Sửa lần cuối: Thứ hai, 09 Tháng 2 2015 10:05