Logo
Print this page

Trần thạch cao Shop thời trang Vascara 248 Cầu Giấy, Hà Nội

Đánh giá
(0 votes)
Chia sẻ

Ngày 27/02/2015, cán bộ công nhân kỹ thuật Vietnamarch thi công dàn xương cho trần thạch cao Shop thời trang Vascara 248 Cầu Giấy, Hà Nội

tran-thach-cao-shop-thoi-trang-vascara-248-cau-giay-ha-noi-01

Trần thạch cao Shop thời trang Vascara 248 Cầu Giấy, Hà Nội 01

tran-thach-cao-shop-thoi-trang-vascara-248-cau-giay-ha-noi-02

Trần thạch cao Shop thời trang Vascara 248 Cầu Giấy, Hà Nội 02

tran-thach-cao-shop-thoi-trang-vascara-248-cau-giay-ha-noi-03

Trần thạch cao Shop thời trang Vascara 248 Cầu Giấy, Hà Nội 03

tran-thach-cao-shop-thoi-trang-vascara-248-cau-giay-ha-noi-04

Trần thạch cao Shop thời trang Vascara 248 Cầu Giấy, Hà Nội 04

tran-thach-cao-shop-thoi-trang-vascara-248-cau-giay-ha-noi-05

Trần thạch cao Shop thời trang Vascara 248 Cầu Giấy, Hà Nội 05

tran-thach-cao-shop-thoi-trang-vascara-248-cau-giay-ha-noi-06

Trần thạch cao Shop thời trang Vascara 248 Cầu Giấy, Hà Nội 06

tran-thach-cao-shop-thoi-trang-vascara-248-cau-giay-ha-noi-07

Trần thạch cao Shop thời trang Vascara 248 Cầu Giấy, Hà Nội 07

tran-thach-cao-shop-thoi-trang-vascara-248-cau-giay-ha-noi-08

Trần thạch cao Shop thời trang Vascara 248 Cầu Giấy, Hà Nội 08

tran-thach-cao-shop-thoi-trang-vascara-248-cau-giay-ha-noi-09

Trần thạch cao Shop thời trang Vascara 248 Cầu Giấy, Hà Nội 09

tran-thach-cao-shop-thoi-trang-vascara-248-cau-giay-ha-noi-10

Trần thạch cao Shop thời trang Vascara 248 Cầu Giấy, Hà Nội 10

tran-thach-cao-shop-thoi-trang-vascara-248-cau-giay-ha-noi-11

Trần thạch cao Shop thời trang Vascara 248 Cầu Giấy, Hà Nội 11

tran-thach-cao-shop-thoi-trang-vascara-248-cau-giay-ha-noi-12

Trần thạch cao Shop thời trang Vascara 248 Cầu Giấy, Hà Nội 12

tran-thach-cao-shop-thoi-trang-vascara-248-cau-giay-ha-noi-13

Trần thạch cao Shop thời trang Vascara 248 Cầu Giấy, Hà Nội 13

tran-thach-cao-shop-thoi-trang-vascara-248-cau-giay-ha-noi-14

Trần thạch cao Shop thời trang Vascara 248 Cầu Giấy, Hà Nội 14

Sửa lần cuối: Thứ sáu, 04 Tháng 9 2015 10:12