Logo
Print this page

[28/02/2015] Trần thạch cao shop thời trang 248 Cầu Giấy, Hà Nội

Đánh giá
(0 votes)
Chia sẻ

Ngày 28/02/2015, tiếp tục thi công trần thạch cao tại số 248 đường Cầu Giấy, Hà Nội - Shop thời trang Vascara

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-01

Trần thạch cao shop thời trang 248 Cầu Giấy, Hà Nội 01

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-02

Trần thạch cao shop thời trang 248 Cầu Giấy, Hà Nội 02

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-03

Trần thạch cao shop thời trang 248 Cầu Giấy, Hà Nội 03

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-04

Trần thạch cao shop thời trang 248 Cầu Giấy, Hà Nội 04

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-05

Trần thạch cao shop thời trang 248 Cầu Giấy, Hà Nội 05

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-06

Trần thạch cao shop thời trang 248 Cầu Giấy, Hà Nội 06

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-07

Trần thạch cao shop thời trang 248 Cầu Giấy, Hà Nội 07

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-08

Trần thạch cao shop thời trang 248 Cầu Giấy, Hà Nội 08

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-09

Trần thạch cao shop thời trang 248 Cầu Giấy, Hà Nội 09

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-10

Trần thạch cao shop thời trang 248 Cầu Giấy, Hà Nội 10

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-11

Trần thạch cao shop thời trang 248 Cầu Giấy, Hà Nội 11

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-12

Trần thạch cao shop thời trang 248 Cầu Giấy, Hà Nội 12

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-13

Trần thạch cao shop thời trang 248 Cầu Giấy, Hà Nội 13

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-14

Trần thạch cao shop thời trang 248 Cầu Giấy, Hà Nội 14

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-15

Trần thạch cao shop thời trang 248 Cầu Giấy, Hà Nội 15

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-16

Trần thạch cao 16

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-17

Trần thạch cao 17

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-18

Trần thạch cao 18

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-19

Trần thạch cao 19

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-20

Trần thạch cao 20

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-21

Trần thạch cao 21

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-22

Trần thạch cao 22

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-23

Trần thạch cao 23

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-24

Trần thạch cao 24

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-25

Trần thạch cao 25

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-26

Trần thạch cao 26

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-27

Trần thạch cao 27

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-28

Trần thạch cao 28

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-29

Trần thạch cao 29

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-30

Trần thạch cao Hà Nội 30

28-02-2015-tran-thach-cao-shop-thoi-trang-248-cau-giay-ha-noi-31

Trần thạch cao 31

Sửa lần cuối: Thứ sáu, 27 Tháng 2 2015 08:58