Logo
Print this page

Hoàn thiện trần thạch cao Công ty Phú Thành - Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội

Đánh giá
(1 Vote)
Chia sẻ

Ngày 04/05/2015, đội kỹ thuật Vietnamarch đã nghiệm thu và bàn giao công trình trần thạch cao cho Công ty Phú Thành, Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội

Trần thạch cao

Trần thạch cao 01

hoan-thien-tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-trieu-khuc-thanh-xuan-ha-noi-02

Trần thạch cao 02

hoan-thien-tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-trieu-khuc-thanh-xuan-ha-noi-03

Trần thạch cao 03

hoan-thien-tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-trieu-khuc-thanh-xuan-ha-noi-04

Trần thạch cao 04

Trần thạch cao

Trần thạch cao 05

Trần thạch cao

Trần thạch cao 06

Trần thạch cao

Trần thạch cao 07

hoan-thien-tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-trieu-khuc-thanh-xuan-ha-noi-08

Trần thạch cao 08

 

hoan-thien-tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-trieu-khuc-thanh-xuan-ha-noi-10

Trần thạch cao 09

hoan-thien-tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-trieu-khuc-thanh-xuan-ha-noi-11

Trần thạch cao 10

hoan-thien-tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-trieu-khuc-thanh-xuan-ha-noi-12

Trần thạch cao 11

hoan-thien-tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-trieu-khuc-thanh-xuan-ha-noi-13

Trần thạch cao 12

Trần thạch cao

Trần thạch cao 13

hoan-thien-tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-trieu-khuc-thanh-xuan-ha-noi-15

Trần thạch cao 14

hoan-thien-tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-trieu-khuc-thanh-xuan-ha-noi-16

Trần thạch cao 15

hoan-thien-tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-trieu-khuc-thanh-xuan-ha-noi-17

Trần thạch cao 16

hoan-thien-tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-trieu-khuc-thanh-xuan-ha-noi-18

Trần thạch cao 17

hoan-thien-tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-trieu-khuc-thanh-xuan-ha-noi-19

Trần thạch cao 18

hoan-thien-tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-trieu-khuc-thanh-xuan-ha-noi-20

Trần thạch cao 19

hoan-thien-tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-trieu-khuc-thanh-xuan-ha-noi-21

Trần thạch cao 20

hoan-thien-tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-trieu-khuc-thanh-xuan-ha-noi-22

Trần thạch cao 21

hoan-thien-tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-trieu-khuc-thanh-xuan-ha-noi-23

Trần thạch cao 22

hoan-thien-tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-trieu-khuc-thanh-xuan-ha-noi-24

Trần thạch cao 23

hoan-thien-tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-trieu-khuc-thanh-xuan-ha-noi-25

Trần thạch cao 24

Trần thạch cao

Trần thạch cao 25

Sửa lần cuối: Thứ hai, 04 Tháng 5 2015 10:08