Hotline     Hà Nội: 0936.091.066       Các tỉnh thành: 0904.183.097 

Tìm kiếm

Danh sách menu

A+ A A-

Báo giá phào chỉ Vietnamarch (phần 4)

Đánh giá
(0 votes)
Chia sẻ

BÁO GIÁ PHÀO CHỈ VIETNAMARCH

Chú ý Đơn giá: nếu là  phào báo giá 1 thanh là 2,4m/thanh, còn các phụ kiện là bộ , cái

STT

Mã sản phẩm

Đơn vị tính

Số mét/Tấm/Cái

Đơn giá Tấm/Cái/mét

800

WR-6108

Cái

61*61cm/1C

759.780

801

WR-6208

Cái

61*61cm/1C

844.830

802

WR-6208

Cái

61*61cm/1C

1.009.260

803

WR-6208

Cái

61*61cm/1C

952.560

804

WR-6308

Cái

61*61cm/1C

952.560

805

WR-6308

Cái

61*61cm/1C

1.009.260

806

WR-6308

Cái

61*61cm/1C

844.830

807

GR-6002

Cái

Ø60cm/1C

640.710

808

GR-4901

Cái

Ø49cm/1C

481.950

809

GR-4601

Cái

Ø46cm/1C

340.200

810

GR-04

Cái

Ø60*31cm/1C

249.480

811

GR-1011

Cái

Ø1m/1C

1.318.275

812

GR-7202

Cái

Ø1.2m/1C

1.950.480

813

GR-7201

Cái

Ø73cm/1C

1.134.000

814

GR-25

Cái

Ø42cm/1C

311.850

815

GR-6003

Cái

Ø60cm/1C

462.105

816

GR-06

Cái

Ø44*31cm/1C

198.450

817

GR-23

Cái

Ø49cm/1C

391.230

818

GR-2901

Cái

Ø29cm/1C

164.430

819

GR-8301

Cái

Ø83cm/1C

986.580

820

GR-14

Cái

Ø1.1m/1C

703.080

821

GR-2301

Cái

Ø23cm/1C

150.255

822

GR-4001

Cái

Ø40cm/1C

297.675

823

GR-5101

Cái

Ø52cm/1C

481.950

824

GR-7602

Cái

Ø76cm/1C

884.520

825

GR-7401

Cái

Ø74*10cm/1C

941.220

826

GR-2902

Cái

Ø29cm/1C

184.275

827

GR-6701

Cái

Ø66cm/1C

697.410

828

GR-07

Cái

Ø45cm/1C

320.355

829

GR-6702

Cái

Ø67cm/1C

759.780

830

GR-2001

Cái

Ø20cm/1C

127.575

831

GR-81061

Cái

Ø1.1m/1C

1.474.200

832

GR-7601

Cái

Ø76cm/1C

830.655

833

GR-7701

Cái

Ø77cm/1C

836.325

834

GR-80922

Cái

Ø92cm/1c

1.474.200

835

GR-6001

Cái

Ø60cm/1C

567.000

836

GR-81171

Cái

Ø1.2m/1C

2.820.825

837

GR-6706

Cái

 

1.168.020

838

GR-6706

Cái

 

1.519.560

839

GR-6705

Cái

Ø67cm/1C

725.760

840

GR-6703

Cái

Ø47*2.2cm/1C

340.200

841

GR-5012

Cái

Ø69cm/1C

646.380

842

GR-5013

Cái

Ø58cm/1C

510.300

843

GR-120

Cái

Ø120cm/1C

1.865.430

844

GR-120

Cái

Ø120cm/1C

3.367.980

845

GR-6709

Cái

Ø62*46cm/1C

459.270

846

GR-6710

Cái

Ø80*80cm/1C

1.065.960

847

GR-6710

Cái

Ø80*80cm/1C

1.394.820

848

GR-6710

Cái

Ø80*80cm/1C

1.610.280

849

GR-6710

Cái

Ø80*80cm/1C

1.927.800

850

GR-6708

Cái

Ø71*17cm/1C

850.500

851

GR-171

Cái

 

4.238.325

852

GR-172

Cái

 

2.531.655

853

GR-173A

Cái

 

119.070

854

GR-173A

Cái

 

2.426.760

855

GR-132

Cái

 

6.095.250

856

GR-176

Cái

 

1.043.280

857

GR-111

m

2.44m/1PCS

640.710

858

GR-112

m

2.44m/1PCS

844.830

859

GP-112

m

2.44m/1PCS

442.260

860

GR-220

Cái

280cm
220cm

7.308.630

861

GR-220

Cái

14.197.680

862

GR-580

Cái

620cm
580cm

14.628.600

863

GR-580

Cái

19.550.160

864

GR-580

Cái

18.762.030

865

HK-282

m

2.44m/1PCS

4.989.600

866

m

2.44m/1PCS

6.017.760

867

HK-453

m

2.44m/1PCS

10.029.600

868

m

2.44m/1PCS

8.820.000

869

m

2.44m/1PCS

4.838.400

870

m

2.44m/1PCS

3.144.960

871

m

2.44m/1PCS

3.780.000

872

HK-468

m

2.44m/1PCS

3.780.000

873

m

2.44m/1PCS

3.144.960

874

HK-1311

m

2.44m/1PCS

4.284.000

875

m

2.44m/1PCS

4.233.600

876

HK-760

m

2.44m/1PCS

302.400

877

WH-36

Cái

1073*600mm

3.402.000

878

WH-11

Cái

800*450*225mm

1.984.500

879

WH-11

Cái

800*450*225mm

2.976.750

880

WK-5550

Cái

134*112*42cm

20.412.000

881

WK-5549

Cái

153*115*38cm

21.120.750

883

WK-5548

Cái

1220*1400*330mm

7.796.250

884

GL-100

Cái

190*42mm

552.825

885

GL-8001

Cái

715*145*210mm

1.474.200

886

WK-106

Cái

190*220*63mm

212.625

887

WK-107

Cái

216*190*64mm

212.625

889

GF-820

Cái

45*100
112*54*5cm

1.292.760

890

GF-820

Cái

0

891

GF-820

Cái

0

892

GF-820

Cái

0

893

GF-821

Cái

60*82
91*69*5cm

1.360.800

894

GF-821

Cái

0

895

GF-821

Cái

0

896

GF-822

Cái

30*40-50*60*7.5

884.520

897

GF-822

Cái

0

898

GF-822

Cái

0

899

GF-822

Cái

0

900

GF-822

Cái

45*60-70*85*8.2

1.224.720

901

GF-822

Cái

40*50-64*74*7.6

1.088.640

902

GF-822

Cái

60*75-85*100*8.4

1.632.960

903

GF-822

Cái

60*90-85*115*8.5

1.837.080

904

GF-826

Cái

57*77
94*68*6cm

1.434.510

905

GF-826

Cái

0

906

GF-826

Cái

0

907

GF-826

Cái

0

908

GF-827

Cái

28*28
69*69*3cm

680.400

909

GF-827

Cái

0

910

GF-827

Cái

0

911

GF-828

Cái

58*77
115*100*6cm

1.771.875

912

GF-828

Cái

0

913

GF-828

Cái

0

914

GF-828

Cái

0

915

GF-829

Cái

58*77
115*100*6cm

1.828.575

916

GF-829

Cái

0

917

GF830

Cái

650*550
490*385-40mm

595.350

918

GF-830

Cái

759.780

919

GF-830

Cái

0

920

GF-840

Cái

1130*900*115mm

2.256.660

921

GF-840

Cái

2.426.760

922

GF-840

Cái

3.402.000

923

GF-840

Cái

0

924

GF-831

Cái

48*59
90*78*4.5cm

1.091.475

925

GF-831

Cái

0

926

GF-831

Cái

0

927

GF832

Cái

28*39
51*69*3.5cm

751.275

928

GF-832

Cái

0

929

GF832

Cái

0

930

GF-833

Cái

49*69
86*65*5cm

1.091.475

931

GF-833

Cái

0

932

GF-835

Cái

40*50
85*65*5cm

1.091.475

933

GF-835

Cái

0

934

GF-835

Cái

0

935

GF-835

Cái

0

936

GF-835

Cái

0

937

GF-836

Cái

48*78-108*78*4.5

1.264.410

938

GF-836

Cái

1.468.530

939

GF-836

Cái

96*120-150*106*4.5

1.519.560

940

GF-836

Cái

1.978.830

941

GF-837

Cái

76*59
102*78*2cm

669.060

942

GF-837

Cái

901.530

943

GF-838

Cái

51*76
91*68*5cm

884.520

944

GF-838

Cái

0

945

GF-838

Cái

0

946

GF-839

Cái

67*39
87*59*3.5cm

816.480

947

GF-839

Cái

0

948

GF-839

Cái

0

949

GF-825

Cái

50*132
168*70*5cm

1.905.120

950

GF-825

Cái

0

951

GF-825

Cái

0

952

GF-825

Cái

50*132
168*70*5cm

0

953

GL-6002

Cái

 

3.146.850

954

GL-6002

Cái

 

3.529.575

955

GL-6003

Cái

 

3.509.730

956

GL-6003

Cái

 

3.183.705

957

GL-6004

Cái

 

3.294.270

958

GL-6004

Cái

 

2.954.070

959

GL-6001

Cái

70*17cm/1C

1.190.700

960

GL-6003

Cái

99*22cm/1C

2.268.000

961

GL-6004

Cái

87*20cm/1C

2.191.455

962

GL-6002

Cái

 

2.347.380

963

WB8899

Cái

30*21cm/1C

609.525

964

WB6815

Cái

37*30cm/1C

788.130

965

WB-6838

Cái

38*21cm/1C

850.500

966

WB-8863

Cái

26*18cm/1C

317.520

967

WB-8898

Cái

20*13cm/1C

206.955

968

WB-8891

Cái

15*10cm/1C

121.905

969

WB-8897

Cái

10.6*7cm/1c

99.225

970

WB-8896

Cái

11*7cm/1C

104.895

971

WB-6830M

Cái

15*10cm/1C

178.605

972

WB-6895

Cái

12*7cm/1C

104.895

973

WB-6101L

Cái

59*20cm/1c

1.014.930

974

WB-6101M

Cái

39*14cm/1C

498.960

975

WB-6802

Cái

16*9cm/1C

136.080

976

WB-6653

Cái

14*12cm/1C

155.925

977

WB-8893

Cái

15*10cm/1C

107.730

978

WB-6107

Cái

17*9cm/1C

164.430

979

WB-6807

Cái

25*16cm/1C

340.200

980

WB-8102M

Cái

47*20cm/1C

1.077.300

981

WB-8102L

Cái

65*27cm/1c

2.160.270

982

WK-812L

Cái

104*29cm/1C

2.523.150

983

WK-812R

Cái

104*29cm/1C

2.523.150

984

WK-8001

Cái

72*15cm/1C

1.474.200

985

WB-6808

Cái

31*14cm/1C

391.230

986

WB-8111

Cái

43*26cm/1C

1.411.830

987

WB-8112

Cái

44*9cm/1C

912.870

988

WB-6108S

Cái

14*7cm/1C

107.730

989

WB-6833

Cái

22*13cm/1C

269.325

990

WB-6108L

Cái

25*12cm/1C

212.625

991

WB-6813

Cái

16*11cm/1C

175.770

992

WB-1231

Cái

25*13cm/1C

300.510

993

WB-6816

Cái

32*28cm/1C

751.275

994

WB-6817

Cái

40*43cm/1C

1.077.300

995

GP-9225

Cái

2.44m/1PCS

884.520

996

GP-9225

Cái

2.44m/1PCS

1.151.010

997

GP-9225

Cái

2.44m/1PCS

1.326.780

998

GP-9225A

Cái

16*16*8cm/1C

297.675

999

GP-9225A

Cái

16*16*8cm/1C

447.930

Ghi chú: 

Quý khách xem thêm hình ảnh sản phẩm tại :

Mâm vòm trang trí

Góc trang trí trần tường trơn

Góc trang trí trần tường hoa văn

Chỉ nẹp cong

Chỉ nẹp trơn

Chỉ nẹp hoa văn

Phào trơn

Phào chỉ hoa văn - Các mẫu phài chỉ hoa văn đẹp

Mọi chi tiết xin liên hệ 0918248297 hoặc 0984779966 để biết thêm thông tin

Phòng kinh doanh Vietnamarch

Den chum
Den chum

Các dự án thực tế được cập nhật liên tục - Là sự kiểm chứng tốt nhất với khách hàng.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NHÀ THỜ HỌ

thiet ke va thi cong nha tho ho chuan phong thuy

Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng - Được nhiều đơn vị, tổ chức kiểm chứng

Trần thạch cao giải thường cúp vàng

Gần 20 năm qua, sản phẩm, dịch vụ của Vietnamarch luôn được khách hàng đánh giá cao, tin tưởng lựa chọn là đơn vị vàng để hợp tác, đó cũng là động lực để chúng tôi ngày một cố gắng mang lại những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Trong năm 2016 này Vietnamarch có nhiều đổi mới trong bộ máy làm việc cũng như quy trình làm việc ngày một chuyên nghiệp hơn để ngày càng nhiều khách hàng có thể biết và sử dụng dịch vụ hoàn hảo của chúng tôi.

Tại Hà Nội, Vietnamarch tự hào nhiều năm liên tiếp được vinh dự tham gia các lễ tôn vinh trao giải bình chọn là Sản phẩm vàng, dịch vụ vàng Việt Nam.

Báo giá vật tư thạch cao, thi công tran thach cao và tư vấn miễn phí quý khách vui lòng gọi 0936.091.066 (24/7)

Tran thach cao Vietnamarch - Tuyển dụng thợ thi công trần thạch cao

Bộ sưu tập ghế sofa VNA

bao-gia-den-led